tisdag 29 april 2014

Skateboadramper

Motion till kommunfullmäktige


Torsås kommun ska vara en kommun i samhällets framkant och vara attraktivt för alla.

Många av kommunens ungdomar ägnar sin fritid åt skateboard. Dessvärre saknar de en plats att utöva sitt intresse på. Ungdomars önskemål om ytor för detta ändamål skall inte behöva tillgodoses på gatorna där de ofta blir bort hysta och där det ur säkerhetssynpunkt dessutom är mindre bra att hålla till.

 Ishockey utan is, simning utan bassäng och fotboll utan mål är svårt att ägna sig åt. Lika besvärande är det att åka skateboard utan skateboardramper.


Hittills har kommunen investerat för ungdomar som är involverade i organiserade sporter och föreningar, dock har Bildningsnämnden inte tänkt på många av de barn och ungdomar som inte är organiserade i dessa föreningar.

Skateboard har blivit något av en folkrörelse inom detta ålderssegment, vi ser dem åka lite varstans runt om i kommunen men de har inget ställe att utöva sitt intresse.

Bildningsnämnden bör därför få i uppdrag att snarast ta fram och säkra en permanent lösning för den stora gruppen av ungdomar som utövar skateboard.


Med anledning härav yrkar jag

att :   fullmäktige ger Bildningsnämnden i uppdrag att ta fram planer för att uppföra ramper för skateboard på lämpliga platser i kommunen.

Moderaterna 2014-04-29


Staffan Kromnow

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar