fredag 8 december 2017


Stolta Moderater med vårt nya Moderat tält, så snyggt till vår samtalskampanj utanför Ica i Torsås fredagen den 8 december, många bra samtal med våra kommuninvånare.
Torsås Moderaterna vinnare i föreningstävlingen.

fredag 27 oktober 2017Bilder från vår samtalskampanj på Torsås marknad 17-10-27.
En fantastiskt trevlig dag med väldigt många bra samtal. 
Vi bjöd på glögg och pepparkakor och ett gott humör.

lördag 21 oktober 2017

Vi syns på Torsås marknad den 27 oktober där vi kommer att kampanja.

söndag 21 maj 2017

Ikväll har Moderaterna i Torsås haft sitt första valupptaktsmöte i Djursvik. En trevlig kväll med smörgåstårta och många bra idéer.

fredag 24 februari 2017

Inbjudan till årsmöte.

Särskilt inbjuden gäst Bo Frank, Moderaterna Växjö kommun

Söndagen den 12 mars kl 15:00

Plats: Stufvenäs Gästgiveri
Efter mötets avslutning bjuds på en lättare förtäring och vi behöver därför veta antalet som avser närvara vid måltiden.

Anmälan till Mona Magnusson 0486-332 14 eller mona.magnusson@torsas.se

Ev. motioner skall vara ordf Staffan Kromnow tillhanda senast 2017-03-02.

Adress: Ekesvägen 8, 385 51 SÖDERÅKRA

E-mail: staffan.kromnow@gmail.com

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga för medlemmar under v 10 hos Mona
Magnusson(gruppledare), Samhällsbyggnadsförvaltningen Torsås Kommun


PROGRAM:

15,00 - Bo Frank - Moderat politik och arbete i kommuner

15,45 - Bensträckare/paus

16,00 Årsmötesförhandlingar


Varmt välkomna

torsdag 22 maj 2014

Öppet brev till kommuninvånarna i Torsås Kommun.

Moderaterna i Torsås kommun tar idag ett mycket stort ansvar för politiken i kommunen och vi är redo att ta ännu större ansvar för Torsås kommun.

Vi har konkreta förslag för en bättre kommun. En kommun som klarar av att svara mot framtidens krav på både frihet och välfärd. Det är dags för en ny start för Torsås kommun.

Vi moderater har ett ansvar att se till så att kommuninvånarna får valuta för sina skattepengar och att våra gemensamma resurser går till kommunens kärnverksamheter som en skola för kunskap, en trygg förskola, en värdig äldreomsorg. För att säkerställa detta krävs det att kommunens organisation moderniseras och effektiviseras. Valfrihet och kvalitet måste vara vägledande, i all verksamhet.

Torsås kommun behöver en politik som främjar tillväxt och som har en förståelse för näringslivets villkor och behov. Om kommunen ska kunna fortsätta att ge en god omsorg och välfärd, särskilt till de med störst behov av hjälp, måste vi satsa på utbildning, ökat företagande och arbeta för att flera kan försörja sig genom arbete istället för bidrag. För att uppnå detta krävs det ledarskap och en vision om i vilken riktning man vill föra Torsås kommun.

Det är viktigt att lyssna på vad kommuninvånarna vill ha för sina skattepengar och att se till att kommunens organisation är effektiv och att vi har en budget i balans och att de ekonomiska ramarna för nämnderna följs. Inom politiken måste man kunna lyssna på varandra och inte sätta prestige före nyttan,
Det är viktigt att de resurser man har används på ett för kommuninvånarna ansvarsfullt sätt.Staffan Kromnow   Mona Magnusson

tisdag 29 april 2014

Skateboadramper

Motion till kommunfullmäktige


Torsås kommun ska vara en kommun i samhällets framkant och vara attraktivt för alla.

Många av kommunens ungdomar ägnar sin fritid åt skateboard. Dessvärre saknar de en plats att utöva sitt intresse på. Ungdomars önskemål om ytor för detta ändamål skall inte behöva tillgodoses på gatorna där de ofta blir bort hysta och där det ur säkerhetssynpunkt dessutom är mindre bra att hålla till.

 Ishockey utan is, simning utan bassäng och fotboll utan mål är svårt att ägna sig åt. Lika besvärande är det att åka skateboard utan skateboardramper.


Hittills har kommunen investerat för ungdomar som är involverade i organiserade sporter och föreningar, dock har Bildningsnämnden inte tänkt på många av de barn och ungdomar som inte är organiserade i dessa föreningar.

Skateboard har blivit något av en folkrörelse inom detta ålderssegment, vi ser dem åka lite varstans runt om i kommunen men de har inget ställe att utöva sitt intresse.

Bildningsnämnden bör därför få i uppdrag att snarast ta fram och säkra en permanent lösning för den stora gruppen av ungdomar som utövar skateboard.


Med anledning härav yrkar jag

att :   fullmäktige ger Bildningsnämnden i uppdrag att ta fram planer för att uppföra ramper för skateboard på lämpliga platser i kommunen.

Moderaterna 2014-04-29


Staffan Kromnow