Valda i nämnder.

Valda i nämnder och styrelser Moderaterna Torsås 2015 - 2018

Kommunfullmäktige.

Ordinarie:
Mona Magnusson
Staffan Kromnow
Evy Svensson

Ersättare:
Anders Palmér
Magnus Nilsén

Kommunstyrelsen.

Ordinarie:
Mona Magnusson 1e vice ordf.

Ersättare:
Staffan Kromnow

Socialnämnden.

Ordinarie:
Staffan Kromnow 1e Vice ordf.

Bildningsnämnden.

Ordinarie:

Anders Palmér

Bygg och miljönämnden.

Ordinarie:

Bengt Rydahl  1e Vice ordf.

Tekniska nämnden.

Ordinarie:

Magnus Nilsén  1e Vice ordf.

Ersättare:

Björn Ekelund

Valnämnd.

Ordinarie:

Marie Palm 1e v ordf.

Räddningstjänstförbundet.

Ordinarie:
Mona Magnusson

Ersättare:
Staffan Kromnow

Gymnasieförbundet.

Ersättare:

Mona Magnusson

Torsås BostadsAB/Torsås fastigheter AB.

Björn Ekelund

Torsås fjärrvärmenät.

Anders Palmér  Ordförande.

Borglig vigselförrättare.

Staffan Kromnow

Revisorer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar