onsdag 17 januari 2018

En viktig del av moderaternas arbete 2018 i Torsås är att närma sig politiken utifrån samhällsproblem så som människor upplever dem i vardagen. Vi vill att våra barn ska berikas med kunskaper, bli väl behandlade och utvecklas till ansvarstagande ungdomar i vår skola. Att våra äldre ska känna trygghet i omsorgen och att sjukvården ska fungera bra.

Vi moderater har ett ansvar att se till så att Torsås kommuninvånare får valuta för sina skattepengar och att våra gemensamma resurser går till kommunens kärnverksamheter. Vi måste ha en ekonomi i balans, även inom den sociala verksamheten. Vi vill också fortsätta att stärka och utveckla valfriheten.

Vårt mål är att kvaliteten för medborgarna i kommunens verksamheter ska ligga bland de bästa vid en jämförelse med övriga kommuner i landet. Vi ska stå för utvecklad kvalitet i skolan, sjukvården och äldreomsorgen och att vi fortsätter arbetet med att få en bra förskola i Torsås, samt att vi får en ny matsal och förskola i Bergkvara.

All slags brottslighet som drabbar människan i hennes vardag måste bekämpas med kraft. Synbart små brott, som snatteri och skadegörelse, försämrar människors livskvalitet och skapar grogrund för annan, grövre kriminalitet.

Vi vill också att det byggs mer bostäder så att kommunen kan växa och skapa fler invånare och arbete.
Planarbetet i Bergkvara hamnområde är ett unikt tillfälle att få sjönära boende och där är det viktigt att planarbetet fortgår.

Med fler och bättre bostäder kan fler människor välja att flytta till Torsås kommun.
Företagen får enklare att rekrytera arbetskraft, unga får möjlighet att flytta hemifrån
och starta vuxenlivet.

Vi behöver en mångfald av nya boenden av god kvalitet och som folk har råd med.
Torsås bostads AB måste fortsätta underhållet av kommunens fastigheter.

Mona Magnusson M

Staffan Kromnow M

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar